กลุ่มนักเรียน
สร้างกลุ่ม
เลือกกลุ่มทั้งหมด
ลบกลุ่มทั้งหมด
เสร็จสิ้น
Content Sharing
A
B
C
D
A
B
C
D
เข้าสู่ระบบด้วย QR Code
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบด้วย QR Code
ข่าวสาร
วิชาเรียนของฉัน
Math
English
Thai
Science
Social Studies
Art
Technology
Physical Education
หนังสือเรียนของฉัน
Braincloud สำหรับเรียนที่บ้าน
ข้อมูลของฉัน
ชั้นเรียนสู่ชั้นเรียน Braincloud
รายงานคาบสอน
สรุปรายงานการเรียน
รายงานการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เนื้อหาประจำสัปดาห์
คาบเรียนของฉัน
ข่าวสาร
วิชาเรียนของฉัน
Math
English
Thai
Science
Social Studies
Art
Technology
Physical Education
หนังสือเรียนของฉัน
ห้องเรียนทางไกลอัจฉริยะ
Braincloud ติวเตอร์
ข้อมูลของฉัน
ชั้นเรียนสู่ชั้นเรียน Braincloud
รายงานคาบสอน
สรุปรายงานการเรียน
รายงานการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เนื้อหาประจำสัปดาห์
คาบเรียนของฉัน
ข้อมูลของฉัน
ปฏิทิน
October
15
Wednesday
S
M
T
W
T
F
S
แกเลอรีภาพ
We're Oneness TPG 26
Daddy Day 2011
The Day of Discovery
Sport day 2011
2011 School Battle Sport Stacking
Commencement day
วิชาเรียน
วิชา
บทเรียน
Course Material
ข่าว
Grade
Average: 80%
GPA: B+
Awards
2011
Won Yamaha Golden Prize on Classical Piano for junior players
2010
2nd prize from the Mathematics competition
2010
3rd prize from Young Researcher Award
2019
2nd prize from Young Researcher Award
หนังสือเรียน
aran chananar